Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Gama Plastic - Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
Gama Plastic Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
www.gama-plastic.pl

Gama Plastic Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Dane kontaktowe:
509 684 774, 510 341 331
Przemysłowa 81, 26-052 Nowiny

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Licznik odwiedzin: 67880
O firmie

Oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych Gama Plastic stosowane są w domach jednorodzinnych, zakładach usługowych, obiektach gastronomicznych, szkołach, pensjonatach, itp.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków Gama Plastic

Zalety produktów Gama Platic

 • niskie koszty zakupu urządzeń i eksploatacji
 • prosty montaż i obsługa
 • możliwość połączenia w układy szeregowe zbiorcze
 • duża ilość wariantów montażu i zastosowania
 • możliwość wykorzystania urządzeń przy modernizacji istniejących szamb
 • niezawodna praca

Charakterystyka produktów Gama Platic

Metoda oczyszczania: mechaniczno-biologiczna (niskoobciążeniowy osad czynny)

Budowa oczyszczalni: osadnik wstępny, komora napowietrzania, osadnik wtórny, instalacja recyrkulacyjna, dyfuzory, szafka sterownicza z urządzeniami cyfrowymi firmy a.s.c., odprowadzenie ścieków do wód płynących, opcjonalnie – studnia chłonna, pakiety, tunele, rury drenażowe

Zasada działania:

Oczyszczalnie OPminiSBR – ścieki po dopływie do osadnika wstępnego ulegają sedymentacji skąd są przepompowywane cyklicznie do komory napowietrzania, gdzie odbywa się naprzemiennie proces nitryfikacji i denitryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych; następnie ścieki trafiają do osadnika wtórnego, skąd nagromadzony osad jest zwracany do komory napowietrzania a nadmiar cyklicznie do osadnika wstępnego; ostatecznie ścieki można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego

Oczyszczalnie OPmicroMBBR – pracują w oparciu o procesy mechaniczno-biologiczne, które polegają na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń z wody przez organizmy żywe; procesy przemian biochemicznych mogą zachodzić w warunkach tlenowych oraz beztlenowych, w oczyszczalniach OPmicroMBBR procesy oczyszczania zachodzą kolejno w komorach: osadnik wstępny, komora napowietrzania, osadnik wtórny

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Nazwa producenta: Gama Plastic

Sprzedaż: hurtowa, detaliczna, atrakcyjne warunki współpracy

Gwarancja: 10 lat na urządzenia Aprobaty i certyfikaty: PN-EN 12566-1/A1, PN-EN 12566-3:2005+A1:2009

Nagrody: wyróżnienie na Targach Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych – utylizacja i recykling za Przydomową Oczyszczalnię Ścieków na tunelach i pakietach drenarskich w 2010 r., Złoty medal XVIII Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz 2011

Pozostała oferta produktów Gama Plastic

 • zbiorniki o szerokim zastosowaniu (woda pitna, deszczówka, gnojowica, nawozy płynne)
 • zbiorniki retencyjne
 • separatory tłuszczu
 • separatory węglowodorów
 • tunele, pakiety
 • studnie przepompowe, wodomierzowe, chłonne
 • studzienki rozdzielcze zbiorcze probiercze, nadstawki oraz pokrywy
 • systemy do gromadzenia wody deszczowej
 • opaski drenarskie
 • wykonywanie urządzeń zgodnie z indywidualnym zamówieniem