Zobacz oferty produktowe firm
Licznik odwiedzin: 110985

Diament - kocioł na pellet w kształcie walca

Kocioł na pellet ma kształt walca, płaszcze wodne pozwalają na dokładniejsze spalanie paliwa, szybsze nagrzewanie i efektywniejsze przekazywanie ciepła do wody. Palnik kotła DIAMENT wyposażony jest w czujniki temperatury i osprzęt zabezpieczający, który odetnie dopływ paliwa w razie: przerwy w zasileniu energią elektryczną, przegrzania układu lub zaniku płomienia.

Płomień i spaliny krążą efektywnie między płaszczami szybko ogrzewając wodę w układzie c.o. - inaczej niż w standardowych konstrukcjach kotłów gdzie gazy i płomień przebywają długą drogę po kanałach i zawirowywaczach pozostawiając niedopalone substancje z procesu spalania oraz wiele powierzchni do regularnego czyszczenia.

Moc: 10 kW, 14 kW, 20 kW, 26 kW