Jak wybierać i porównywać wysoko paro-przepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK)?

Artykuł promocyjny
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Jak wybierać i porównywać wysoko paro-przepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK)?

Membrany wstępnego krycia (MWK) mają tą cechę, że nie można sprawdzić ich najważniejszych parametrów ludzkimi zmysłami, bez badań laboratoryjnych. Jednocześnie każdy kupujący odczuwa potrzebę sprawdzenia jakości produktów. Z tego powodu bardzo wiele osób drze membrany zawsze w ten sam sposób: prostopadle do krawędzi. Kto ma większą siłę w palcach ten lepiej ją rozrywa, ale tylko w tym jednym kierunku, bo w drugim (prostopadłym do krawędzi) już tego rozrywający nie zrobi.

aktualizacja: 2021-11-25 11:57:48
Marma Polskie Folie

Takie rozdzieranie daje przypadkowe efekty, ponieważ MWK zbudowane są z włóknin a włókniny nie są materiałem jednorodnym i są bardzo zróżnicowane wytrzymałościowo. Jeżeli przedzieramy membranę w jednym kierunku to nie oznacza, że jest słaba na dachu, bo w drugim może być dużo mocniejsza. Siły kierunkowe się uśredniają.

Wszystkie membrany w Unii Europejskiej (UE) są sprawdzane w ten sam sposób: są rozrywane na pasku o szerokości 5 cm i na gwoździu, w badaniu 5-ciu próbek i wszystko się uśrednia, bo membrany nie są jednorodnym materiałem takim jak folie czy metalowy drut. Wyniki takich prób, podawane w informacjach technicznych są uzyskiwane według tych samych zasad badania, obowiązujących wszystkich producentów i określonych w odpowiednich normach.

Co jest najważniejsze dla użytkowników MWK?

Warto się zastanowić co jest najważniejsze dla użytkowników MWK. Na pewno nie ich wytrzymałość, która jest potrzebna tylko w momencie układania a dodatkowo samo układanie nie wymaga mocnego ich napinania. Później, gdy MWK jest już ułożona na więźbie dachowej, nie działają na nią żadne siły.

Natomiast dla mieszkańców budynków z dachami z zamontowaną MWK zawsze ważne są ich dwie cechy: wodoodporność i paro-przepuszczalność. Niestety tych cech już się nie da sprawdzić w palcach. Szczególnie paro-przepuszczalności, która jest bardzo ważna w polskim klimacie. Wynika to z prostej zależności fizycznej. Para wodna przechodzi przez membranę tylko wtedy gdy woda w tej gazowej formie występuje pod membraną. To zaś zależy od temperatury jaka występuje na membranie i tuż pod nią.

Gdy temperatura jest niska pary wodnej nie ma. Z tego powodu bardzo ważna jest wysoka paro-przepuszczalność. Chodzi o to, że gdy czas występowania odpowiednich temperatur jest krótki w skali roku (a tak jest w Polsce), to czym MWK ma wyższą paro-przepuszczalność tym szybciej wyschnie dach. Gdyby procesy te zachodziły z tą samą intensywnością cały rok to różnice w wielkości tego parametru nie miałyby większego znaczenia.

Jak określić przepuszczalność MWK?

Paro-przepuszczalność określa się za pomocą parametru oznaczanego Sd, który nazywany jest "równoważną dyfuzyjnie grubością powietrza". Określa on własności dyfuzyjne różnych materiałów porównując je do oporu jaki stawia parze wodnej stojące powietrze. Wymiarem tego parametru jest "metr", ponieważ w tej metodzie porównuje się opory dla przepływu pary wodnej jakie stawiają badane materiały do oporu stawianego przez powietrze o określonej grubości. Czym Sd jest mniejsze tym opór jest mniejszy.

Przykład: mamy dwie MWK jedna ma Sd = 0,03m a druga Sd = 0,015m. Czyli jeżeli MWK stawia taki sam opór parze wodnej jak powietrze o grubości 0,03 m (3 cm) to jest zdecydowanie gorsza (pod tym względem) niż MWK, która stawia opór taki sam jak powietrze o grubości 0,015 m (1,5 cm). Dla wybierającego MWK ważne jest to, że ta pierwsza stawia parze wodnej 2 razy większy opór niż ta druga co oznacza dwa razy dłuższy czas wysychania dachu - a to ma duże znaczenie. Wysychanie dachu decyduje o stopniu zawilgocenia termoizolacji i konstrukcji dachu a to ma wpływ na zużycie energii i trwałość dachu.

Jak określić wodoodporność MWK?

Natomiast wodoodporność jest parametrem prostszym, ale jednocześnie związana jest z odpornością MWK na promieniowanie ultrafioletowe zawarte w świetle słonecznym co już nie jest tak prostym zagadnieniem.

W Marma Polskie Folie bada się wpływ promieniowania UV na membrany od 2004 roku. Na zdjęciu otwierającym artykuł jest jeden z wielu dachów zbudowanych specjalnie do badania tego wpływu.

Wodoodporność MWK w UE określa się nadając im klasę. Wszystkie mają klasę W1, bo spełniają stosunkowo małe wymagania określone dla tej klasy. MWK, które wytrzymują ciśnienie słupa wody o wysokości 0,5 m mają tą klasę co te wytrzymujące 5,5 m. Wynika to z przyjętego w UE modelu obciążeń wodą dla MWK. Klasa W1 oznacza raczej, że MWK jest odporna na przesączanie wody.

Jednak ważniejsze jest to, że wodoodporność MWK może ulec zmianie pod wpływem działania światła słonecznego przenoszącego promieniowanie UV. MWK są przez to promieniowanie uszkadzane, gdy nie są odpowiednio traktowane, ponieważ nie są masywne, grube lecz wiotkie i przezroczyste. Czym są bardziej przezroczyste tym więcej UV dociera do najważniejszej ich części, do filmy funkcyjnego, który jest w środku miedzy dwoma włókninami. Górna włóknina, nośna zabezpiecza między innymi funkcjami przed światłem. Czym jest grubsza tym MWK jest trwalsza.

Producenci membran dodają do wszystkich ich warstw składowych środki uodparniające w ilości, którą określają normy dopuszczające membrany do sprzedaży. Normy te, obowiązujące wszystkich producentów, narzucają wykonanie badań starzeniowych membran. Badania te trwają długo (kilka miesięcy) i polegają między innymi na cyklicznym, przyspieszonym naświetlaniu promieniowaniem UV o dużym natężeniu. Po tych naświetleniach sprawdza się wszystkie najważniejsze parametry MWK. Jak z tego wynika w UE nie podaje się odporności na UV lecz sprawdza się ją w laboratoriach.

Oczywiście w naturze, w realnych warunkach budowlanych czasami ilość UV jaką pochłoną MWK przekracza tą określoną dla badań starzeniowych. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: zupełnie niepotrzebnego pozostawiania MWK na dachu bez pokrycia zasadniczego oraz przez naświetlanie MWK od środka przez okna doświetlające poddasza. Takie sytuacje nie zdarzają się gdy wykonawcy czytają instrukcje i informują budujących się jak należy postępować z MWK.

Zazwyczaj ci, którzy nie czytają instrukcji drą membrany udając ich fachową kontrolę. Tak jest prościej. Trzeba bowiem przyznać, że aby dobrze doradzić pytającym o MWK, trzeba się nagadać i coś o tych membranach wiedzieć.

Na zakończenie warto zauważyć, że MWK są tym trwalsze czym są grubsze, czyli czym mają większą gramaturę. Wynika to z faktu, że czym włókniny osłonowe znajdujące się po zewnętrznej stronie filmu funkcyjnego w membranach, są grubsze tym mniej przepuszczają do środka promieniowania UV. Tylko z tego powodu MWK o większej gramaturze są zawsze trwalsze od tych łatwiej prześwietlanych bo cieńszych. Na rynku można kupić MWK o gramaturze od 90 do 300 g/m². Już teraz wiecie Państwo, które są lepsze i dlaczego.

Przydatne linki:

Zdaniem naszych Czytelników

05 Jul 2023, 20:02

Komentarz dodany przez KASA: Bardzo rzeczowy artykuł. Cieszę się że ktoś to jeszcze wyjaśnia, bo mi jako dekarzowi ciężko nieraz wytłumaczyć kwestię jakości membrany klientowi.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły