Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Izolacje termiczne i akustyczne

Jak ograniczyć hałas dochodzący z klatki schodowej do mieszkań?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Hałas dobiegający do mieszkania jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. Możemy rozróżnić dwa rodzaje dźwięków, z którymi mamy do czynienia w obiekcie budowlanym: dźwięki powietrzne (np. mowa, muzyka przenikająca przez przegrodę do sąsiadującego pomieszczenia) i uderzeniowe (tzn. oddziaływanie bezpośrednio na przegrodę jak np. odgłos kroków na podłodze lub schodach, przesuwanie mebli po podłodze).

Elementy Schöck Tronsole® - skuteczne ograniczenie hałasu z klatki schodowej

Projektując budynek wielorodzinny, jednorodzinny, budynek biurowy, hotel należy uwzględnić wyeliminowanie przenoszenia się dźwięków z zewnętrznego otoczenia do budynku jak również w obrębie samego budynku stosując odpowiednie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne.

Skąd się biorą dźwięki uderzeniowe na klatce schodowej

Dźwięki uderzeniowe są często bardziej uciążliwe, więc istotnym jest aby eliminowanie ich było skuteczne. Pływająca podłoga wykonana na stropie jako konstrukcja zabezpieczająca przed przenoszeniem się dźwięków uderzeniowych pomiędzy mieszkaniami w pionie jest rozwiązaniem ogólnie znanym i stosowanym. Warunkiem skuteczności tego rozwiązania jest oddylatowanie płyty dociskowej, czyli jastrychu od ściany.

Schöck Tronsole® typu Z, F, L - klasyczne klatki schodowe bez mostków akustycznych

Problem z dźwiękami uderzeniowymi może wystąpić, kiedy pomieszczenie podlegające ochronie akustycznej sąsiaduje z klatką schodową. Ma to miejsce m.in. w budynkach zamieszkania zbiorowego (np. budynki wielorodzinne, hotele) jak i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Z uwagi na fakt, iż w klatkach schodowych nie ma możliwości wykonania pływających podłóg (biegi schodowe) lub nie zawsze są one wykonywane na spocznikach, problem ograniczenia przenoszenia dźwięku do pomieszczenia chronionego należy rozwiązać poprzez zaprojektowanie podparcia spoczników i biegów za pomocą elementów wibroizolacyjnych, które z jednej strony przenoszą obciążenia z biegu na spocznik lub ze spocznika na ścianę, z drugiej strony ograniczają przenoszenie dźwięków uderzeniowych.

Niezwykle istotnym jest aby produkty wibroizolacyjne miały laboratoryjnie potwierdzony parametr DLw [dB] wskazujący na poziom redukcji dźwięku, dzięki któremu można oszacować wskaźnik ważony przybliżonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego L’nw, którego maksymalną wartość określają przepisy budowlane. Reguła oddylatowania elementów konstrukcji klatki schodowej od ściany (niebieska linia) również jest obowiązująca. Bez takich rozwiązań spełnienie przepisów budowlanych w zakresie akustyki nie jest możliwe.

Schemat klatki schodowej z elementami systemu Schöck Tronsole®
Schemat klatki schodowej z elementami systemu Schöck Tronsole®. Poz. 1 Schöck Tronsole® Typ T ; poz.2 Schöck Tronsole® Typ F ; poz. 3 - Schöck Tronsole® Typ Q ; poz. 4 - Schöck Tronsole® Typ Z ; poz. 5 - Schöck Tronsole® Typ B ; poz. 6 - Schöck Tronsole® Typ L

Autor i zdjęcie: mgr inż. Ireneusz Stachura z firmy Schöck

Budujemy Dom kwiecień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze maj 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska maj - czerwiec 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum