Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Systemy ocieplania i termorenowacji

Łączniki termoizolacyjne i ich wpływ na izolacyjność zewnętrznej przegrody budynku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut

Oszczędność energii już o kilku lat jest jednym z podstawowych wymagań dobrego projektowania. Znalazło to również odbicie w przepisach budowlanych, a ściślej w Warunków Technicznych [1], jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dział X "Oszczędność energii i izolacyjność cieplna". Określono tam wymagania minimalne, które musi spełnić obiekt budowlany.

I tak wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] musi być mniejsza lub równa wartości maksymalnej określonej w § 329 p. 2. (np. dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych maksymalna wartość EP wynosi 85 [kWh/(m2·rok)] ale już wkrótce tylko 65 [kWh/(m2·rok)].

W w/w dokumencie w załączniku nr 2 p.1 sprecyzowano również wymagania dla przegród zewnętrznych budynku, a konkretnie maksymalnych dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) dla ścian , dachów, stropodachów oraz Umax dla okien i drzwi.

Wymagania dla w/w współczynników stają się coraz ostrzejsze (np. zmiana UC(max) dla ścian zewnętrznych o 13 % z 0,23 na 0,20 [W/m2*K], zmiana UC(max) dla okien i drzwi balkonowych o 18 % z 1,1 na 0,9 [W/m2*K]. Zmiany te nastąpią już wkrótce, bowiem od 01.01.2021.

Czy projektując wg tych wytycznych możemy mieć pewność, że budynek jest zaprojektowany w sposób zapewniający oszczędność energii? Warto w tym miejscu przyjrzeć się, w jaki sposób wyeliminowano mostki cieplne, bowiem te miejsca mogą być kluczowe z uwagi na energooszczędność całego budynku.

W opracowaniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii pt: "Raport na temat efektywności energetycznej budynków" [2] został przedstawiony udział procentowy poszczególnych elementów budynku w stratach ciepła.

W przypadku budynków wielorodzinnych udział mostków cieplnych to 15÷18% , to ilość porównywalna ze stratami ciepła przez ściany zewnętrzne (7÷20%) oraz przez okna i drzwi (15÷26%). W w/w opracowaniu znajdziemy też informację, które mostki cieplne dominują pod względem traconej energii.

I tak na czele są mostki na połączeniach ścian zewnętrznych z oknami (udział 25÷40%) i balkonów ze stropem (udział 10÷40%) , na trzecim miejscu połączenia ściany zewnętrznej z dachem w miejscu gdzie występuje ścianka attykowa (udział 5÷25%).

Z powyższych danych wynika, że eliminowanie mostków cieplnych w budynku, w szczególności w balkonach i attykach (w przypadku budynków wielorodzinnych) jest kluczowe , aby budynek stał się rzeczywiście energooszczędny. Tutaj należy wskazać parametr opisujący straty ciepła przez liniowe połączenie balkonu wzgl. attyki z konstrukcją budynku, czyli o liniowy współczynnik przenikania ciepła y [W/m*K].

Płyta balkonu bez mostka cieplnego

Płyta balkonu połączona ze stropem może tworzyć bardzo duży mostek cieplny. Straty ciepła w tym miejscu licząc 1 mb połączenia (y = 0,95 [W/m*K) [3] mogą odpowiadać stratom ciepła przez 4÷5 m2 ściany zewnętrznej (UC ≤ 0,23 [W/m2*K]). W przypadku połączenia ściany attykowej ze stropodachem straty ciepła mogą być niewiele niższe (y = 0,60 [W/m*K] [3].

Balkon z łącznikiem Schöck Isokorb® T Typ K gr. 8 cm Balkon z łącznikiem Schöck Isokorb® T Typ K gr. 8 cm

Aby temu zapobiec należy zastosować w miejscu połączenia balkonu i stropu względnie attyki i stropodachu łącznik termoizolacyjny, czyli element, który jednocześnie izoluje (odcina termicznie zimną płytę balkonu/attyki od płyty stropowej/stropodachu) i jest elementem nośnym.

Sprawą niezwykle istotną jest, aby izolacyjność samego łącznika była optymalna. Parametrem charakteryzującym łącznik pod względem izolacyjności jest tzw. ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła leq [W/(m*K)]. Wartość tego współczynnika jest zmienna z uwagi na zmienne ilości elementów nośnych, z których zbudowany jest łącznik, a które głównie decydują o jego izolacyjności.

Planując energooszczędnie, warto pamiętać aby współczynnik leq łącznika nie przekraczał wartości 0,15 [W/(m*K)]. Konsekwencją zastosowania takiego łącznika będzie bardzo znaczna redukcja strat ciepła na połączeniu balkonu ze stropem do wartości y < 0,20 [W/m*K].

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Ograniczenie strat ciepła czyli eliminowanie liniowych mostków cieplnych powinno być jednym z priorytetów projektowania architektonicznego. Byłoby zasadnym, aby wymagania dot. ograniczenia strat ciepła przez połączenia liniowe (np. balkon-strop, attyka - stropodach) znalazły odbicie w przepisach budowlanych (Warunkach Technicznych), podobnie jak to się ma w przypadku współczynników U (m.in. dla ścian i okien).

Literatura i normy:

  • [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
  • [2] Raport na temat efektywności energetyczne budynków , KAPE , Warszawa 2013 [3] PN-EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

Mgr inż. Ireneusz Stachura z firmy Schöck
zdjęcia: Schöck

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska wrzesień - październik 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum