Ile kosztują systemy odwodnień?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut
Ile kosztują systemy odwodnień?

Dlaczego w niektórych domach piwnice są wilgotne, a nawet trzeba z nich odpompowywać wodę? Czy można temu zapobiec, kiedy buduje się nowy dom? Można. Trzeba porządnie zaizolować fundamenty, a wokół budynku wykonać drenaż i system odwodnienia liniowego.

Systemy odwodnień

Ze względu na sposób odprowadzenia wody z terenu wokół domu system odwodnienia może być:

  • punktowy obecnie rzadziej stosowany z powodu dużej ilości robót ziemnych – konieczność podzielenia terenu na kwadraty i uformowania czterech spadków w stronę umieszczonej w centrum studzienki, a następnie połączenia każdej z nich z kanalizacją;
  • liniowy - znacznie prostszy do wykonania, teren należy uformować ze spadkiem w kierunku kanału odwadniającego, który znajduje się na niewielkiej głębokości. System ten produkowany jest w sześciu klasach w zależności od obciążenia terenu - od A do F. Do odwadniania terenu wokół domów jednorodzinnych wystarczy klasa A lub B.

Elementy systemu liniowego:

  • korytka spływa do nich woda z powierzchni terenu. Wymiary korytek dobiera się uwzględniając wielkość terenu odwadnianego oraz ilość wód opadowych. Korytka produkuje się z materiałów trwałych, odpornych na korozję i środki chemiczne np. z polimerobetonu, betonu włóknistego, rzadziej zwykłego, tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE);
  • ruszty służą do przykrycia korytek. Firmy oferują ruszty szczelinowe, kratowe oraz perforowane. Wykonywane są ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, polimerobetonu, żeliwa, PVC;
  • ścianki czołowe pełne zamykają kanał, a z króćcami wykorzystywane są do łączenia poszczególnych odcinków kanałów lub umożliwiają odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej;
  • studzienki spływa do nich woda zebrana w kanale odwadniającym. Warto wyposażyć ją w kosz, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia, co zapobiega przedostawaniu się ich do kanalizacji.

Uzupełnieniem systemu są wpusty, czyli odpływy podwórzowe, balkonowe, tarasowe, oraz osadniki, syfony, wycieraczki.

Drenaż

Drenaż to system rur perforowanych układanych na zewnątrz budynku tzw. drenaż opaskowy lub drenaż wewnętrzny tzw. powierzchniowy układany pod podłogą piwnicy. Rury podłącza się do jednej lub kilku studzienek zbiorczych, dzięki czemu zebrana z gruntu woda powoduje obniżenie zwierciadła wody. W ten sposób piwnica pozostaje sucha.

Drenaż opaskowy wykonuje się podczas budowy domu lub gdy pojawią się problemy z wodą gruntową w piwnicach już istniejących domów. Układa się go na wysokości ław fundamentowych. Elementy systemu: rury drenarskie - do ich produkcji stosowane jest tworzywo sztuczne lub ceramika, studzienki kontrolne - łączą kolejne odcinki drenażu, studzienka zbiorcza - zbiera wodę z całego systemu, obsypka filtracyjna - zapewnia swobodny dopływ wody do drenażu, materiał filtracyjny - oddziela obsypkę od gruntu tzw. geowłókniną, warstwa filtracyjna - wykonana jako pionowa warstwa ze żwiru lub specjalna płyta drenażowa. Konserwacja systemu nie jest pracochłonna ani skomplikowana. Polega na oczyszczeniu przynajmniej raz w roku studzienek z piasku, a raz na dwa-trzy lata przepłukaniu rur pod ciśnieniem.

Drenaż powierzchniowy stosuje się, gdy nie ma możliwości wykonania drenażu zewnętrznego, a poziom wód gruntowych może okresowo podnosić się powyżej podłogi piwnicy. Układany jest pod całą podłogą piwnic, dlatego najlepiej wykonać go na etapie wykonywania ław fundamentowych. Istnieje również możliwość wykonania go później. Rury drenarskie układa się zgodnie z projektem zazwyczaj wzdłuż ścian oraz dodatkowo w dużych pomieszczeniach w układzie równoległym lub "rybia ość".

fot. ACO


Ile kosztuje odwodnienie?

Instalacje odwadniające służą do odprowadzenia i ewentualnie magazynowania wody opadowej zbieranej z powierzchni utwardzonej na działce jak i z dachu. Niekiedy może pojawiać się konieczność meliorowania gruntu, gdy na jego powierzchni tworzą się zastoiny wodne. Odrębny problem to ochrona podziemnej części budynku przed wnikaniem wód gruntowych, co wymaga zapewnienia stałego odprowadzenia jej poza obszar działki do naturalnych zbiorników, systemu melioracyjnego lub studni chłonnych. Konfiguracja systemu odwodnienia uzależniona będzie od lokalnych warunków wodno-gruntowych, ukształtowania terenu, dostępu do sieci kanalizacji deszczowej.

Instalacje odwodnienia powierzchniowego

Osadniki rynnowe: 20-40 zł/szt.
Korytka odwodnienia liniowego: 100-200 zł/m.b.
Zbiorniki plastikowe
- nawierzchniowe 1 m3: 600-700 zł
- podziemne 3 m3: 2000 - 3000 zł
Zbiorniki betonowe 3 m3: 1000-1500 zł.
Skrzynki chłonne 1 m3: 1000-1200 zł
Kruszywo filtracyjne: 120-160 zł/m3
Pompy do wody: 200-500 zł
Rury drenarskie: 5-6 zł/m.b.

Instalacje drenażu opaskowego

Studzianki rewizyjne kpl.: 600-800 zł/szt.
Rury drenarskie bez otuliny: 6-7 zł/m.b.
Geowłóknina: 6-8 zł/m2
Kruszywo filtracyjne: 130-180 zł/m3
Studnia chłonna z warstwą filtracyjną: 400-500 zł/m.b.

Robocizna
Wykopy ręczne: 30-40 zł/m3
Praca sprzętu (np. koparki): 150-200 zł/ rbh
Montaż instalacji: 25-35 zł/rbh


CENY BRUTTO
aktualizacja: 2020-05-28 07:42:36
Przeczytaj również
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Budujemy Dom
5,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!