Kalkulator kosztów zabezpieczenia powierzchni metalowych

Opis kalkulatora

Kalkulator oblicza koszt użycia jednego produktu lub całego systemu z dodatkiem lub bez rozcieńczalnika. W obliczeniach można również uwzględnić stratę materiału dla wybranej technologii aplikacji. Otrzymany wynik informuje o: grubości warstwy suchej (DFT), zużyciu farby i rozcieńczalnika, koszcie za 1m2 oraz za 1 litr. Wyniki mogą być prezentowane na poziomie pojedynczego produktu lub zbiorczo. Otrzymane wartości mogą być wykorzystane do porównania poszczególnych produktów lub do oszacowania kosztów całego projektu, zawierającego kilka produktów w systemie.

Telefon: 14 680 56 00, infolinia 801 88 99 65, 22 310 95 55
www.tikkurila.pl, tikkurilapotegakolorow.pl, tikkurilapolska@tikkurila.com
Czytaj tak, jak lubisz
W wersji cyfrowej lub papierowej
Moduł czytaj tak jak lubisz