Masy i mieszanki tynkarskie
Wapno budowlane hydratyzowane Classic

Wapno budowlane hydratyzowane Classic

12.50 zł
cena brutto za worek 25 kg
77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
Lhoist
Lhoist
77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
cok@lhoist.com
https://www.lhoist.com/pl
Lhoist

Wapno hydratyzowane "Classic" jest samodzielnym, naturalnym, materiałem wiążącym. Najważniejszym parametrem zapraw murarskich, w stanie utwardzonym, jest przyczepność do podłoża. W układzie cement-wapno-piasek, wapno "Classic" ma najmniejsze cząstki, nawet do czterech razy mniejsze niż cement. Około 70% wapna "Classic" ma wymiar poniżej 10 µm. Dzięki temu warstwa czepna zaprawy zostaje utworzona na poziomie nawet niewielkich porów i nierówności, występujących na powierzchni elementu murowanego. Zaprawy wapienno-cementowe tworzą zatem z cegłą szczelne połączenie murarskie, dobrze chroniące mury przed dostaniem się wody do jego wnętrza.

Tynki i zaprawy murarskie z wapnem "Classic" charakteryzują się również niskim modułem Younga. Elastyczność zapraw powoduje, że dobrze współpracują one z podłożem. Tynki i zaprawy murarskie z wapnem "Classic" optymalnie reagują na zmiany wymiarów liniowych muru, które powodowane są przez zmiany temperatury i wilgotności, jakie zachodzą w jego otoczeniu. Dzięki swojemu wysokiemu pH wapno "Classic" nadaje tynkom i zaprawom wysoką odporność na korozję biologiczną.

Skład średnio w 2017 r.: CaO + MgO – 95,9%, Ca(OH)2 – 92,65 %, ciężar nasypowy – 0,4 kg/dm3

Pozostałe produkty Lhoist
Pozostałe produkty z kategorii
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!