18 błędów popełnianych podczas wykonania podłóg i posadzek

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
18 błędów popełnianych podczas wykonania podłóg i posadzek

Wykonanie podłóg i posadzek wymaga dużej wiedzy technicznej, doświadczenia i staranności. Niestety, nawet niektórym fachowcom zdarzają się błędy, które mogą mieć wpływ nie tylko na estetykę budynku, ale także skutkować poważniejszymi uszkodzeniami. W niniejszym artykule przedstawiamy najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania tych prac.

aktualizacja: 2019-02-07 10:23:06

1) NIEPRAWIDŁOWO ZAGĘSZCZONE WARSTWY POD CHUDZIAKIEM

W budynkach niepodpiwniczonych pierwszą warstwę na gruncie stanowi najczęściej tzw. chudziak, czyli płyta wykonana z chudego betonu. Dla stabilności i wytrzymałości całej podłogi ważne jest, aby podbudowa pod nim była wykonana z należytą starannością. Mowa tu przede wszystkim o właściwie dobranym i zagęszczonym piasku. Nie należy stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić. Prace te należy prowadzić etapami, zagęszczając poszczególne warstwy. Jeśli się tego nie zrobi, skutkiem mogą być odkształcenia podłoża i tym samym odkształcenia i pękanie płyty chudziaka.

Podkład pod podłogę na gruncie powinien być odpowiednio zagęszczony
Podkład pod podłogę na gruncie powinien być odpowiednio zagęszczony. Nie należy stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić.
Podkład pod podłogę na gruncie powinien być odpowiednio zagęszczony. Nie należy stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić.

2) BRAK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ I TERMICZNEJ

Strop (albo podłoga na gruncie), warstwy nastropowe, wykończenie - wszystkie te elementy tworzą podłogę. Błędy popełnione podczas wykonywania któregoś z nich mogą mieć poważne konsekwencje.

W przypadku stropu, czyli elementu budynku oddzielającego od siebie kondygnacje, ważny jest prawidłowy projekt i wykonanie wszystkiego zgodnie z dokumentacją. Jeżeli dzieli on kondygnacje mieszkalne, musi zapewniać odpowiednią izolacyjność akustyczną. Najczęściej osiąga się to układając tzw. podłogę pływającą, w postaci warstwy jastrychu wykonanego na wełnie mineralnej lub specjalnej odmianie styropianu. Bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniej grubości izolacji oraz warstwy jastrychu. Wykonanie zbyt cienkich warstw lub wybór niewłaściwego materiału spowoduje, że izolacyjność akustyczna nie będzie zapewniona. Ważne jest też, by oddylatować podłogę pływającą od przegród pionowych (ścian, słupów) - w przeciwnym razie będą się tworzyć mostki akustyczne.

Jeżeli strop oddziela pomieszczenie ogrzewane i nieogrzewane, istotne jest zapewnienie odpowiedniej izolacyjności cieplnej.

Wiele błędów zdarza się podczas wykonywania podłóg na gruncie.Chodzi przede wszystkim o zastosowanie nieodpowiedniej grubości termoizolacji i ułożenie jej w taki sposób, że powstają mostki termiczne. Kluczowe jest więc zwrócenie uwagi, aby ciągłość termoizolacji nie została naruszona. Najlepszym rozwiązaniem jest staranne ułożenie dwóch warstw ocieplenia.

Często spotykanym błędem jest też niewłaściwe umiejscowienie nawiewu do kominka. Rury nie mogą przerywać termoizolacji. Jeżeli ich przebieg zaplanujemy w tej warstwie, powinny mieć taką średnicę, aby można je otulić warstwą termoizolacji. Uchroni to przed powstawaniem mostków liniowych i punktowych.

Uwaga! Jeżeli strop jest istotnym elementem budynku ze względu na ochronę przeciwpożarową, powinien mieć odpowiednią klasyfikację odporności ogniowej.

Często spotykanym błędem jest niewłaściwe umiejscowienie nawiewu do kominka i nieotulenie instalacji warstwą ocieplenia
Często spotykanym błędem jest niewłaściwe umiejscowienie nawiewu do kominka i nieotulenie instalacji warstwą ocieplenia
Często spotykanym błędem jest niewłaściwe umiejscowienie nawiewu do kominka i nieotulenie instalacji warstwą ocieplenia.

3) ŹLE DOBRANA KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWEJ

Wykonując warstwy posadzkowe należy zadbać o to, by konsystencja mieszanek (betonowych, cementowych) była właściwie dobrana. Zazwyczaj wykonuje się bowiem duże powierzchnie, a biorąc pod uwagę czas, w którym wiąże beton, na budowie nie jest możliwe korygowanie jego konsystencji. Niewłaściwa gęstość oznacza trudność w rozłożeniu mieszanki.

Dlatego należy zamówić mieszankę o właściwej konsystencji - uwzględniając powierzchnię podłóg, warunki atmosferyczne i możliwości wykonawcze.

Nierównomierne rozprowadzenie betonu na posadzce może być efektem przygotowania mieszanki o niewłaściwej konsystencji
Nierównomierne rozprowadzenie betonu na posadzce może być efektem przygotowania mieszanki o niewłaściwej konsystencji
Nierównomierne rozprowadzenie betonu na posadzce może być efektem przygotowania mieszanki o niewłaściwej konsystencji.

4) NIEWŁAŚCIWIE WYKONANE DYLATACJE LUB ICH BRAK

Jastrychy wykonuje się z różnych materiałów. Najczęściej są to podkłady anhydrytowe i cementowe, rzadziej magnezjowe i asfaltowe. Wymagają one wykonania dylatacji obwodowych - przy ścianach, słupach i otworach drzwiowych. W przypadku podkładów cementowych niezbędne są też nacięcia na powierzchni. Wykonuje się je w tych miejscach, w których bez dylatacji powstałyby rysy.

Posadzka cementowa w trakcie schnięcia podlega bowiem skurczowi (anhydrydowa przeciwnie - pęcznieje), więc jeśli nie będzie podzielona na mniejsze części, to podczas wysychania zacznie pękać. Najczęściej w miejscach "najsłabszych", czyli w załamaniach i przewężeniach, a także na środku dużych powierzchni. Wszędzie tam, jak również w wypukłych narożach, należy wykonać nacięcia posadzki.

Jastrychy wymagają wykonania dylatacji obwodowych – przy ścianach, słupach i otworach drzwiowych
Jastrychy wymagają wykonania dylatacji obwodowych - przy ścianach, słupach i otworach drzwiowych.
Dylatacje w jastrychach cementowych wykonuje się dzieląc duże powierzchnie na mniejsze, a także przy narożnikach, w załamaniach i przewężeniach
Dylatacje w jastrychach cementowych wykonuje się dzieląc duże powierzchnie na mniejsze, a także przy narożnikach, w załamaniach i przewężeniach
Dylatacje w jastrychach cementowych wykonuje się dzieląc duże powierzchnie na mniejsze, a także przy narożnikach, w załamaniach i przewężeniach.

Uwaga! Jastrychy anhydrytowe zwykle nie wymagają dylatacji większych powierzchni - wyjątkiem są powierzchnie z ogrzewaniem podłogowym. W takim przypadku dylatacje powinny oddzielać poszczególne pętle (obwody).

By ograniczyć powstawanie rys skurczowych, stosuje się też zbrojenie, np. w postaci cienkiej siatki zbrojeniowej lub zbrojenia rozproszonego (stalowego, polipropylenowego lub bazaltowego).

Rysy skurczowe w warstwie jastrychu
Rysy skurczowe w warstwie jastrychu.

5) NIEZWRÓCENIE UWAGI NA INNE ELEMENTY BUDYNKU

Przy wykonywaniu podłóg należy wziąć pod uwagę również inne elementy budynku, np. biegi schodowe. Trzeba mieć na uwadze to, że okładzina schodów będzie innej grubości, niż sumaryczna grubość wszystkich warstw podłogowych stropów kondygnacji, które te schody łączą. Warstwy podłogowe na poszczególnych kondygnacjach również mogą mieć różne grubości. Dlatego należy zaplanować, aby wszystkie stopnie schodów miały tę samą wysokość. W przeciwnym razie korzystanie z nich będzie niewygodne.

Przy wykonywaniu robót posadzkowych trzeba uwzględnić nie tylko warstwy podłogowe, ale także okładziny schodów – tak, aby wszystkie stopnie miały tę samą wysokość
Przy wykonywaniu robót posadzkowych trzeba uwzględnić nie tylko warstwy podłogowe, ale także okładziny schodów – tak, aby wszystkie stopnie miały tę samą wysokość
Przy wykonywaniu robót posadzkowych trzeba uwzględnić nie tylko warstwy podłogowe, ale także okładziny schodów - tak, aby wszystkie stopnie miały tę samą wysokość.

6) JASTRYCH O NIEWŁAŚCIWYCH PARAMETRACH

W przypadku wykończenia niektórych podłóg wymaga się, by jastrych miał konkretne właściwości. Tak jest choćby wtedy, gdy zdecydujemy się na podłogę z litych desek klejonych do jastrychu. Materiał ten, pod wpływem zmian wilgotności w pomieszczeniu, zmienia swoje wymiary. Z tego powodu jastrych przygotowany pod montaż litej deski podłogowej powinien mieć odpowiednią wilgotność oraz parametry wytrzymałościowe: odporność na ściskanie > 30 N/mm² i wytrzymałość na rozciąganie > 6 N/mm².

Posadzka pod lite deski powinna mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe
Posadzka pod lite deski powinna mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe.

7) ZBYT MAŁA GRUBOŚĆ SZLICHTY

Przy wykonywaniu podłogi pływającej warstwa jastrychu powinna mieć określoną przez producenta minimalną grubość. Jeśli jest to 4-5 cm, zazwyczaj zaleca się zazbrojenie takiej warstwy. W przypadku większej grubości, zbrojenie nie jest wymagane. W sytuacji, gdy wykona się zbyt cienką warstwę, istnieje prawdopodobieństwo pękania jastrychu. Niekiedy dodatkowo odspaja się on i łuszczy. Może to być spowodowane nieodpowiednim przygotowaniem mieszanki jastrychowej lub brakiem właściwej pielęgnacji (np. zbyt szybkim wysuszeniem).

Jastrych może się łuszczyć na skutek nieodpowiedniego przygotowania mieszanki lub jej niewłaściwej pielęgnacji
Jastrych może się łuszczyć na skutek nieodpowiedniego przygotowania mieszanki lub jej niewłaściwej pielęgnacji
Jastrych może się łuszczyć na skutek nieodpowiedniego przygotowania mieszanki lub jej niewłaściwej pielęgnacji.

8) BRAK DYLATACJI POMIĘDZY PODŁOGĄ A ŚCIANAMI

Właściwość drewna polegającą na zmianie objętości pod wpływem zmian wilgotności trzeba też uwzględnić na etapie układania posadzki. Wykonanie podłogi drewnianej bez dylatacji przy ścianach może spowodować podniesienie się tego elementu a nawet uszkodzenie i przesunięcie ścian. W miejscu połączenia podłoga-ściany powinna być szczelina, która umożliwia odkształcenia warstwie wykończeniowej podłogi. Nieprawidłowo wykonanie dylatacje ujawniają się przede wszystkim w narożach pomieszczeń.

Zastosowanie posadzki z drewna wymaga wykonania dylatacji przyściennej o odpowiedniej szerokości.
Zastosowanie posadzki z drewna wymaga wykonania dylatacji przyściennej o odpowiedniej szerokości.
Na zdjęciu widoczna jest zbyt mała dylatacja pomiędzy podłogą z desek a ścianą
Na zdjęciu widoczna jest zbyt mała dylatacja pomiędzy podłogą z desek a ścianą.
Do takich uszkodzeń może doprowadzić brak dylatacji pomiędzy podłogą drewnianą a ścianami
Do takich uszkodzeń może doprowadzić brak dylatacji pomiędzy podłogą drewnianą a ścianami.

9) ŹLE WYKONANA DYLATACJA POMIĘDZY MATERIAŁAMI WYKOŃCZENIOWYMI

Jeśli wykończenie podłogi wykonuje się z dwóch różnych materiałów, to niezbędne jest ich odpowiednie połączenie, uwzględniające charakterystykę obu materiałów. Najczęściej stosuje się budulce elastyczne, które niwelują naprężenia. Błędem jest więc np. zastosowanie fugi pomiędzy dwiema podłogami z płytek. W takim przypadku dylatację można wykonać z masy korkowej lub innych mas dylatacyjnych, dopasowanych kolorystycznie do kafelków i fug.

Dylatację pomiędzy różnymi materiałami podłogowymi należy wykonać z materiału elastycznego
Dylatację pomiędzy różnymi materiałami podłogowymi należy wykonać z materiału elastycznego.

10) NIERÓWNE ROZŁOŻENIE KLEJU POD PŁYTKAMI

Płytki, zwłaszcza podłogowe, powinny być przyklejone do podłoża w taki sposób, aby zaprawa klejąca była naniesiona równomiernie na całej powierzchni pod nimi. Jeśli w warstwie kleju będą puste miejsca, to pod wpływem obciążenia posadzki kafelki popękają. Klej nakłada się pacą zębatą - najpierw na podłoże, potem na płytkę, którą następnie dociska się do podłoża, aby klej równomiernie rozłożył się na całej jej powierzchni. Ważna jest też odpowiednia jego konsystencja. Podczas sporządzania mieszanki (łączenia proszku z wodą) należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu.

11) NIESTARANNE SPOINOWANIE

Zaprawy do fugowania dobiera się w zależności od oczekiwanej grubości łączenia płytek oraz ze względu na czynniki, jakie będą działać na powierzchnię kafelków i spoin. Fugi powinny być więc odporne na czynniki mechaniczne i na zawilgocenie, a te stosowane na zewnątrz muszą być mrozoodporne. Przestrzeń między płytkami trzeba dokładnie wypełnić spoiną - powinna być lekko wklęsła.

Fugi
(fot. Sopro)
Fugi w posadzce
(fot. Sopro)
Przerwy między płytkami wymagają dobrania odpowiedniego rodzaju fugi i starannego wypełnienia
Przerwy między płytkami wymagają dobrania odpowiedniego rodzaju fugi i starannego wypełnienia. (fot. Cersanit)

12) UŻYCIE NIEODPOWIEDNICH PRODUKTÓW DO KAMIENIA

Posadzki z elementów kamiennych układa się tak samo, jak inne płytki. Różnica polega jednak na doborze odpowiednich klejów i spoin. Do posadzek z kamieni należy stosować tylko preparaty do nich przeznaczone. Na przykład do marmuru i trawertynu nie wolno używać zapraw i fug zawierających ostrą mączkę kwarcową, która może porysować ich delikatną powierzchnię. Ponadto wyroby te nie mogą powodować przebarwień. W niektórych przypadkach wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie powierzchni kamieni właściwym impregnatem.

Płytki kamienne w salonie
Płytki kamienne wymagają użycia preparatów do niech przeznaczonych, by na kamieniu nie powstały przebarwienia czy zarysowania. (fot. Cerrad)

13) SKRZYPIĄCA PODŁOGA Z DESEK

Podłogi z desek układa się na legarach lub przykleja do podłoża. W pierwszym przypadku, jeśli między deskami są nawet niewielkie luzy, albo legary rozmieszczone są w większych odstępach niż 50-60 cm, to taka posadzka z czasem może skrzypieć. Dzieje się tak, ponieważ deski zamocowane do podłoża przesuwają się względem siebie.

Aby temu zaradzić, należy je dodatkowo przytwierdzić za pomocą wkrętów lub specjalnych gwoździ. Żeby ukryć element łączący, w desce warto zrobić zadzior, a następnie przykleić go klejem do drewna. Po jego wyschnięciu naprawianą powierzchnię należy przeszlifować i wykończyć w taki sam sposób jak reszta posadzki. Można też w miejscu skrzypienia zastosować talk kosmetyczny - nanosząc go w każdą szczelinę pędzlem.

Kiedy skrzypi parkiet wykonany z deszczułek, to zluzowane klepki trzeba ponownie przykleić.

Klepki
(fot. Kaczkan)
Klepka parkietowa
(fot. Dudzisz Wood And Floor)
Posadzka z drobnych elementów
W przypadku posadzki wykonanej z drobnych elementów, te ruchome skrzypiące klepki można zdemontować i ponownie przykleić. (fot. J. Werner)

14) UKŁADANIE PŁYTEK NA PŁYTKI

Jeżeli posadzka z kafelków jest równa, stabilna i się nie odspaja, ułożenie nowych płytek nie wymaga skucia starych. Wystarczy oczyścić powierzchnię starych z tłuszczu i innych substancji, które mogą obniżać przyczepność kleju. Dla jej poprawy stare płytki można wyszczerbić pukając w nie młotkiem, ale gdy mają bardzo głębokie ubytki - trzeba je wypełnić. Na tak przygotowanej, nierównej powierzchni, nowe pokrycie będzie się lepiej trzymać.

Wyrównywanie miejscowych ubytków na starych płytkach podłogowych
Jeżeli w starych płytkach są głębokie, miejscowe ubytki należy je wyrównać. (fot. Ceresit)

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

15) DOBÓR PRODUKTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Przy wykańczaniu podłóg drewnianych wykorzystuje się różnego rodzaju wyroby, takie jak lakiery, bejce i oleje. Dobiera się je do rodzaju posadzki, a podczas aplikacji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Najważniejsze wskazówki dotyczą przygotowania podłoża, warunków zastosowania (odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza), jak i przygotowania samego produktu. Szczególnie istotne jest ich odpowiednie wymieszanie.

Na przykład powłoka lakieru o niewłaściwej konsystencji może długo, albo za szybko schnąć, łuszczyć się przy wykańczaniu, a efekt końcowy może znacząco odbiegać od oczekiwanego. Czasem źle przygotowaną powłokę trzeba zeszlifować i położyć ponownie.

Konserwacja posadzki
(fot. Pallmann)
Posadzka drewniana po użyciu preparatu wykończeniowego
Wszystkie preparaty stosowane do wykańczania posadzek drewnianych wymagają solidnego wymieszania, by po aplikacji tworzyły trwałą i ładną powłokę. (fot. Złoty Sęk)

16) UKŁADANIE PŁYTEK NA POSADZKACH DREWNIANYCH

Jeżeli na stare drewniane podłogi - w dobrym stanie - chcemy przykleić płytki ceramiczne, to takie podłoże należy usztywnić. W tym celu do desek dokręca się np. płyty OSB lub mfp o grubości 22 lub 25 mm i dopiero na nich wykonuje się wylewkę podłogową o grubości 40-60 mm. Jastrych można zabezpieczyć przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym (metalicznym albo propylenowym). Takie podłoże będzie sztywniejsze niż sama podłoga z desek, a okładzina nie popęka.

Schemat zastosowania płyt mfp do wyrównania posadzki
Aby wyrównać starą posadzkę z desek można na niej ułożyć np. płyty mfp. (fot. Pfleiderer)

17) MONTAŻ PANELI NA PANELE

Prostym wykończeniem podłóg jest montaż paneli. Zniszczone elementy nie nadają się do odnowienia i najczęściej trzeba je wymienić na nowe.

Jeśli posadzka jest równa i stabilna, to (podobnie jak desek drewnianych) paneli nie trzeba usuwać. Powinno się na nich ułożyć podkład, na nim montować nowe pokrycie. Jest on niezbędny, by wyeliminować przenoszenie dźwięków uderzeniowych. Należy także zadbać o właściwe dylatacje pomiędzy panelami i ścianą oraz połączenia listew przypodłogowych do ścian. Panele zwykle łączy się na klik (na zamek lub na pióro i wpust).

W tym przypadku trzeba jednak wziąć po uwagę to, czy podniesienie poziomu posadzki nie wpłynie na użytkowanie pomieszczenia. Może się bowiem okazać, że konieczne będzie przycięcie nawet kilku par drzwi, bo przy wyższym poziomie podłogi nie będą się otwierały.

Jeżeli panele były układane na sucho, na piance podłogowej, to aby je usunąć wystarczy odbić listwy przypodłogowe i zdemontować - zaczynając od końca pomieszczenia.

Układanie paneli na klik
Ułożenie paneli na starą posadzkę to szybki i prosty sposób na jej odnowienie, bo do montażu nie używa się kleju, a elementy łączy się najczęściej na klik. (fot. Zeppl)

18) UGINAJĄCY SIĘ STROP

Skrzypienie podłóg drewnianych i pękanie posadzek często jest skutkiem uginającego się stropu. Na ogół wynika to z błędów projektowych - dobrania niewłaściwego typu stropu lub nieodpowiednich grubości elementów konstrukcyjnych (płyty stropowej, drewnianych belek) oraz braku wzmocnień. Błędy wykonawcze też mają tu duże znaczenie - za cienka płyta żelbetowa, nieprawidłowe zazbrojenie, ułożenie belek w zbyt dużym rozstawie, użycie elementów o mniejszych przekrojach albo wykonanych ze złej jakości drewna. Również większe niż przewidywane projektowo obciążenia stropu mogą powodować jego uginanie.

Ponieważ przyczyn może być wiele, aby problem rozwiązać należy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy, który po analizie sytuacji zaleci właściwy sposób usztywnienia stropu.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Podłoga z desek na ogrzewaniu podłogowym - jakie deski wybrać i jak je układać?
Podłoga z desek na ogrzewaniu podłogowym - jakie deski wybrać i jak je układać?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2018

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze marzec 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2018

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom marzec 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny