Jakie korzyści otrzymamy dzięki gruntowemu wymiennikowi ciepła (GWC)?

Artykuł promocyjny
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Jakie korzyści otrzymamy dzięki gruntowemu wymiennikowi ciepła (GWC)?

Energooszczędność to od lat wiodący trend w budownictwie, nie tylko jednorodzinnym. Ostatnie podwyżki cen energii z pewnością sprawią, że inwestorzy budujący domy jeszcze chętniej będą wybierać rozwiązania pozwalające uzyskać realne oszczędności, a jednocześnie przyjazne środowisku. Jednym z nich jest gruntowy wymiennik ciepła (GWC).

aktualizacja: 2022-01-14 12:08:13
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Gruntowy wymiennik ciepła to instalacja wspomagająca wentylację, którą umieszcza się w gruncie obok domu lub pod nim. To swoisty magazyn energii, który gromadzi chłód w okresie zimowym, by wykorzystać go do efektywnego chłodzenia latem. I odwrotnie - magazynuje ciepło w sezonie letnim, by "oddać" je do budynku zimą.

Zasada działania wymiennika jest dość prosta. Zanim świeże powietrze wpłynie do wnętrza domu, przepływa przez GWC. System wykorzystuje naturalne ciepło lub chłód, które są zakumulowane w gruncie - na pewnej głębokości temperatura jest prawie stała i nie zależy od temperatury powietrza.

Za przepływ powietrza przez wymiennik odpowiada rekuperator zamontowany w instalacji wentylacyjnej. Powietrze napływa do czerpni terenowej lub ściennej z filtrem. Poprzez kolektor rozprowadzający przepływa pod powierzchnię gruntu, gdzie dochodzi do równomiernego rozprowadzenia powietrza pod powierzchnią wymiennika. W tym miejscu następuje maksymalny odzysk ciepła, a także naturalna obróbka wilgotnościowa i antybakteryjna powietrza. Następnie ogrzane lub schłodzone powietrze napływa do kolektora zbiorczego i poprzez kanały instalacji wentylacyjnej trafia do rekuperatora.

 Gruntowy wymiennik ciepła we współpracy z wentylacją mechaniczną z rekuperacją w budynku jednorodzinnym.
Gruntowy wymiennik ciepła we współpracy z wentylacją mechaniczną z rekuperacją w budynku jednorodzinnym.

Rodzaje GWC

Gruntowe wymienniki ciepła dzielą się na przeponowe i bezprzeponowe. W tych pierwszych powietrze nie płynie w bezpośrednim kontakcie z gruntem, ale jest oddzielone tzw. przeponą. Przykładem takiego wymiennika jest model rurowy.

W wymiennikach bezprzeponowych wymiana ciepła między powietrzem i gruntem następuje w sposób bezpośredni, są więc one bardziej skuteczne. Do tej grupy należą GWC żwirowe i płytowe.

GWC rurowe składają się z ciągu rur, wykonanych zazwyczaj z tworzywa sztucznego. Ich wadą jest to, że wymiana ciepła jest ograniczona, bo powietrze - jak wspomniano - oddzielone jest od gruntu ścianką rury.

W GWC żwirowych powietrze przepuszczane jest przez wykop ze żwirem bądź kruszywem o dużej granulacji. W ten sposób ma już bezpośredni kontakt z materiałem, z którym zachodzi wymiana ciepła. Niestety, w wyniku zderzania powietrza z kruszywem powstają opory powietrza. Zazwyczaj niezbędne jest zastosowanie dodatkowego wentylatora wspomagającego, co oznacza wyższe koszty eksploatacyjne. Ponadto wymiennik żwirowy wymaga cyklicznej regeneracji złoża.

Powyższych wad nie mają GWC płytowe, opracowane przez firmę PRO-VENT. GWC PRO-VENT GEO składa się ze specjalnie przygotowanych płyt z tworzywa sztucznego, które układane są w gruncie w rzędach na klockach dystansowych. Dzięki temu tworzy się przestrzeń do bezpośredniej, maksymalnie skutecznej wymiany ciepła między przepływającym powietrzem i podłożem.

Brak przepony to brak problemów z zaleganiem skroplonego kondensatu, ponieważ nadmiar wody jest odprowadzany bezpośrednio do gruntu. Wymiennik płytowy ma nawet trzy razy niższe opory powietrza niż model żwirowy. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania żadnych wentylatorów wspomagających. Poza tym płytowy gruntowy wymiennik ciepła pracuje w sposób nieprzerwany, a regeneracja złoża jest niepotrzebna.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA GWC
  • pełna wymiana ciepła z gruntem - najwyższa skuteczność;
  • rozwiązanie proekologiczne (wykorzystując zieloną energię płytkich warstw gruntu)
  • redukcja kosztów ogrzewania budynku zimą;
  • darmowy chłód podczas letnich upałów;
  • 100% naturalny proces oczyszczania powietrza z zarodników bakterii i grzybów;
  • optymalna wilgotność niezależnie od pory roku;
  • wyjątkowo zwarta budowa;
  • brak ryzyka szronienia wymiennika ciepła w centrali wentylacyjnej;
  • rekomendacja ITB oraz atest higieniczny PZH - pewny wyrób.

Oszczędności

Budowane obecnie domy muszą spełniać coraz bardziej wyśrubowane normy dotyczące termoizolacyjności. Porządne ocieplenie to podstawa, ale nawet dobrze zaizolowany budynek zużywa pewną ilość energii.

Zastosowanie GWC pozwala obniżyć zapotrzebowanie budynku na nią. Grunt w obrębie domu i pod nim stanowi bowiem doskonały rezerwuar energii. Wykorzystując ją można znacznie ograniczyć zużycie gazu czy energii elektrycznej.

Szacuje się, że zimą zgromadzona energia ciepła wykorzystywana jest do podniesienia temperatury powietrza przepływającego przez GWC nawet o ponad 20°C.

Z kolei latem GWC, wykorzystując ziemny magazyn energii, może pokryć aż 70-90% zapotrzebowania na chłód, przy założeniu stosowania podstawowej ochrony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Ceny nośników energii ostatnio bardzo wzrosły, a eksperci przewidują, że to jeszcze nie koniec i w kolejnych latach można spodziewać się następnych podwyżek. Warto więc wybierać rozwiązania, które pozwalają znacznie ograniczać koszty eksploatacyjne domu. GWC jest tego najlepszym przykładem.

Zdrowie

Korzyści z zastosowania GWC są nie tylko ekonomiczne, ale też zdrowotne. Jak pokazują badania Państwowego Zakładu Higieny zlecone przez PRO-VENT, dzięki bezpośredniemu kontaktowi powietrza z odpowiednio przygotowanym podłożem, ilość zarodników bakterii zredukowana jest aż o 86%, a zarodników grzybów aż o 97%. Wymiennik gwarantuje więc, że powietrze w domu będzie świeże i czyste, a wilgotność będzie utrzymana na optymalnym poziomie.

Wymiennik i rekuperator można dodatkowo połączyć z elektrycznym oczyszczaczem powietrza CLEAN R firmy PRO-VENT. To elektro-jonizacyjny filtr antysmogowy o skuteczności filtracji cząstek stałych (PM10, PM2.5, PM1) na poziomie 99,95%! Warto nadmienić, że CLEAN R dezaktywuje koronawirusy, co w dobie pandemii ma ogromne znaczenie.

Wymiennik i rekuperator można połączyć z elektrycznym oczyszczaczem powietrza CLEAN R firmy PRO-VENT
Wymiennik i rekuperator można połączyć z elektrycznym oczyszczaczem powietrza CLEAN R firmy PRO-VENT

Ekologia

Coraz więcej inwestorów zwraca uwagę, aby rozwiązania stosowane w domu były przyjazne środowisku. GWC to instalacja proekologiczna, wykorzystująca darmową, zieloną energię płytkich warstw gruntu.

Co istotne, GWC firmy PRO-VENT oczyszcza powietrze w sposób naturalny, bez potrzeby stosowania dodatkowej chemii (np. jonów srebra).

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły