Przeczytaj także
Wymagania prawne odnośnie standardu energetycznego budynków
W Polsce standard energetyczny budynków został zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.... Czytaj dalej