Energooszczędny dom a współczynnik U

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Energooszczędny dom a współczynnik U

W domach standardowych spełniających obowiązujące normy, zapotrzebowanie na ciepło wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi EA 100–120 kWh/m²•rok. W domach energooszczędnych współczynnik ten wynosi 15–70 kWh/m²•rok.

Aby zapotrzebowanie na ciepło nie było większe, w miejscach potencjalnych strat ciepła muszą być zastosowane specjalne rozwiązania, które je ograniczą do minimum. Najważniejszym jest właściwa izolacja termiczna.

 

Decyduje o niej projektant, którzy powinien dostosować jej rodzaj i grubość do wymaganych przepisami wartości współczynnika przewodzenia ciepła U. Wartości współczynnika U określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Fundamenty oraz podłoga na gruncie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość U fundamentów i podłogi na gruncie w domu jednorodzinnym powinna wynosić U ≤ 0,45 W/(m²•K). W domu energooszczędnym zalecana jest wartość U ≤ 0,15–0,20 W/(m²•K). Tak niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła można uzyskać dzięki odpowiedniemu ociepleniu.

 

Najlepszą i najłatwiejszą do ułożenia izolacją termiczną fundamentów są płyty z polistyrenu ekstrudowanego – materiału o współczynniku przewodności cieplnej λ 0,027 W/(m•K), a więc „cieplejszego” od styropianu – λ 0,037 W/(m•K). Do zapewnienia ścianom fundamentowym i podłodze na gruncie wartości U = 0,15 wystarczą płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 14 cm lub ze styropianu grubości 20 cm (również w przypadku ogrzewania podłogowego).

 

Ocieplenie podłogi na gruncie
Ocieplenie podłogi na gruncie


Oba rodzaje płyt dobrze sprawdzają się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, znoszą też bez szkody obciążenie betonową wylewką podłogową. Szybko się je montuje, można przyklejać je do podłoża bezpośrednio po nałożeniu masy hydroizolacyjnej, pod warunkiem że masa ta nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Strop nad nieogrzewaną piwnicą

Wymagana przepisami wartość współczynnika U ≤ 0,45 W/(m²•K), w domu energooszczędnym U ≤ 0,30 W/(m²•K). Dla nadania stropowi przepisowej izolacyjności należy ułożyć 5–12 cm styropianu lub wełny mineralnej; w domu energooszczędnym warstwa ta powinna wynosić 10–12 cm. Izolację tę można też wykonać z płyt polistyrenu ekstrudowanego: wystarczy warstwa grubości 8 cm.

 

Ocieplenie należy przymocować po zimnej stronie, czyli od spodu stropu; można też zastosować sufit podwieszony i na nim ułożyć odpowiednio grubą warstwę ocieplenia (izolacja powinna dotykać stropu nad piwnicą).

Ściany zewnętrzne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość współczynnika przenikania ciepła w domach jednorodzinnych powinna wynosić U ≤ 0,30 W/(m²•K), a w domu energooszczędnym U ≤ 0,20–0,25 W/(m²•K).

 

Jednowarstwowe.Mogą być wymurowane z następujących materiałów:

  • pustaków keramzytobetonowych z wkładką styropianową, np. Fortis JS, grubość 36 cm,
    U = 0,19 W/(m²•K);
  • pustaków z ceramiki poryzowanej, np. Porotherm 50 P +W, grubości 50 cm,
    U = 0,26 W/(m²•K);
  • betonu komórkowego, np. YTONG ENERGO, grubości 48 cm, U = 0,19 W/(m²•K).

To, czy ściana jednowarstwowa osiągnie tak dużą izolacyjność, zależy jednak także od dokładności jej wykonania: jeśli elementy łączy się przez klejenie, ważna jest jak najmniejsza grubość spoin (powinny być cienkowarstwowe, bo każde pogrubienie czyni z nich mostki cieplne), z kolei ściany murowane na zaprawie ciepłochronnej powinny mieć grube spoiny, (bo w zaprawie są granulki izolacyjne).

 

Dom energooszczędny budowany w technologii ścian dwuwarstwowych: z bloczków betonu komórkowego YTONG grubości 24 cm, ocieplonych 20 cm warstwą wełny skalnej
Dom energooszczędny budowany w technologii ścian dwuwarstwowych: z bloczków betonu komórkowego YTONG grubości 24 cm, ocieplonych 20 cm warstwą wełny skalnej
(fot. Archipelag)

Dwuwarstwowe. Dla zapewnienia wymaganej wartości U ≤ 0,25 W/(m²•K) stosuje się odpowiednio grubą warstwę ocieplenia, zatem warstwę nośną można wymurować nawet z materiału o bardzo słabej izolacyjności termicznej, np. bloczków wapienno-piaskowych lub betonu komórkowego najcięższych odmian (na zwykłe, grube spoiny pionowe i poziome).

 

Do ocieplania stosuje się styropian lub wełnę mineralną. Grubość warstwy ocieplenia powinien obliczyć projektant. Orientacyjnie można przyjąć, że w domu energooszczędnym za minimum uważa się warstwę 20–centymetrową (bez względu na rodzaj materiału, z którego wykonane są ściany).

 

Ocieplenie najczęściej pokrywa się tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego lub też osłania oblicówką z desek albo sidingu winylowego.

 

Trójwarstwowe. W domach jednorodzinnych warstwa nośna takich ścian może mieć zwykle nie więcej niż 18–20 cm. Materiał na tę warstwę nie musi mieć dobrej izolacyjności cieplnej, lecz przede wszystkim dobrą wytrzymałość, zatem stosuje się na nią takie same materiały jak na ściany dwuwarstwowe, np. silikaty.

 

Warstwa osłonowa takich ścian ma zazwyczaj – 8–12 cm grubości i muruje się ją na przykład z cegieł klinkierowych, wapienno-piaskowych lub cementowych. Ułożona między warstwą nośną a osłonową izolacja termiczna umożliwia wyeliminowanie mostków termicznych. W domu budowanym wg obowiązujących norm stosuje się 12 cm wełny mineralnej lub styropianu, a w energooszczędnym warstwa izolacji powinna wynieść 15–20 cm, co zapewni bardzo dobrą izolacyjność cieplną ścian.

Dach i stropodach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość współczynnika przenikania ciepła tych przegród powinna wynosić U ≤ 0,25 W/(m²•K), a w domach energooszczędnych U ≤ 0,15–0,20 W/(m²•K). Na izolacje termiczne dachów stosuje się niemal wyłącznie wełnę mineralną, którą układa się w dwóch lub trzech warstwach (aby jedną z nich można było ocieplić elementy konstrukcyjne).

 

Według wymagań norm łączna grubość izolacji powinna wynosić 20–30 cm (a pojedynczej warstwy – minimum 8 cm). W domu energooszczędnym za minimum należy uznać 30 cm izolacji termicznej: taka warstwa ocieplenia zapewnia uzyskanie współczynnika U ≤ 0,15 W/(m²•K).

 

Strop wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu komórkowego Strop wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu komórkowego
Strop wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu komórkowego. Zastosowanie takiej technologii ogranicza tworzenie się mostków cieplnych na połączeniu stropu ze ścianą zewnętrzną (fot. Archipelag)

 

Joanna Dąbrowska

Zdaniem naszych Czytelników

time image

15 Sty 2014, 13:55

Z tym niskim zużyciem energii pierwotnej może być nielichy problem. Spełnienie wymagań odnośnie izolacyjności przegród nie zapewnia wcale spełnienia wymogu wskaźnika EP. Obawiam sie, że zaowocuje to "kreatywnością" w obliczaniu EP. Albo np. w projekcie kocioł będzie na pellety ...

time image

15 Sty 2014, 11:01

Bo standardowe już są energooszczędne, bo (jeśli) spełniają określone wymagania energooszczędności - przynajmniej z założenia. Ale to z tytułu szerokiej definicji energooszczędności jako takiej, bo nakazują stosowanie takich rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić energię, ...

time image

Gość adiqq

15 Sty 2014, 10:52

tia, a wszystkie domy są "ciepłe" nawet te które nie mają nic wspólnego z energooszczędnością....dla mnie zawsze energooszczędne oznaczało parametry od 15-50 kwh/m2*rokno ale ja mam skrzywienie na tym punkcie...

time image

15 Sty 2014, 10:31

Właśnie o tę nowelizację Warunków Technicznych mi chodziło. Jednak dalej nie ma żadnego rozróżnienia na domy "standardowe" i "energooszczędne". Warunek nieprzekraczalnego maksymalnego wskaźnika Ep dotyczy wszystkich nowych domów, sa to więc parametry "standaardowe". O ile zaś ...

time image

15 Sty 2014, 09:03

Która jest konsekwencją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13 – 35).

time image

15 Sty 2014, 08:06

Są regulacje - ostatnia obowiązuje od 01.01.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w temacie nowy § 328 i 329.

time image

Gość el-instalator

14 Sty 2014, 13:37

Kłopot w tym, że w Polsce brak jakichkolwiek oficjalnych regulacji (przepisów prawnych) i "energooszczędnym" można sobie nazywać dowolny dom.Pozostaje liczyć na rozsądek i wiedzę różnych organizacji i osób promujących energooszczędność. A z tym bywa różnie.Do tego od stycznia ...

time image

14 Sty 2014, 13:24

Przytoczone w artykule obowiązujące przepisami wartości według norm na dzień dzisiejszy są już nieaktualne.W uproszczeniu można jednak przyjąć, że zalecenia dla domów energooszczędnych są wartościami wyjściowymi obecniei odpowiadają warunkom technicznych jakim powinny odpowiadać ...

time image

Gość Piotr

14 Sty 2014, 12:31

Z jakiego dokumentu wzięte sa wspołczynniki prznikania ciepła dla domów energooszczędnych?

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Program Czyste Powietrze - odpowiada zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Program Czyste Powietrze - odpowiada zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny